Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 26.10.1978
Zrušeno k 01.12.1983 (o3/c32/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední rada družstev

vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem kultury ČSR a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků obchodu směrnice ze dne 15. srpna 1978 čj. 23-1310/78 o odměňování pracovníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a obchodního podniku Ústřední rady družstev.

Směrnice se vztahuji na technickohospodářské pracovníky a na pracovníky dělnických povolání Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a obchodního podniku Ústřední rady družstev v Praze.

Směrnice nabudou účinnosti dnem, který určí Ústřední rada družstev.

Pro pracovníky, na které se vztahují tyto směrnice, současně pozbudou platnosti:

1. směrnice Ústřední rady družstev ze dne 25. 3. 1971 čj. 24-173/71 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a propagačního podniku Ústřední rady družstev ve znění usnesení představenstva ze dne 19. 5. 1971 čj. 24-324 71 a směrnic ze dne 31. 5. 1973 čj. 23-439/73;

2. směrnice Ústřední rady družstev ze dne 7. 1. 1971 čj. 24-19/71 o úpravě mzdových podmínek dělníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a propagačního podniku Ústřední rady družstev;

3. výnos ministerstva dopravy ze dne 19. prosince 1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v působnosti ministerstva dopravy (Věst. ministerstva dopravy č. 1/1969, reg. v částce 1/1969 Sb.);

4. směrnice Ústřední rady družstev ze dne 22. dubna 1975 čj. 23-591/75, kterou se mění výše nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol po vstupu do pracovního poměru.

Do směrnic lze nahlédnout v Ústřední radě družstev a ve Svépomoci, vydavatelském, nakladatelském a obchodním podniku Ústřední rady družstev v Praze.

Přesunout nahoru