Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c28/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1978
Platnost od 26.10.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.02.1983 (o2/c12/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ústřední rada družstev

vydala podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu směrnice ze dne 16. 8. 1977 čj. 23-1399/77 o odměňování pracovníků družstevních podniků pro zahraniční obchod v působnosti Ústřední rady družstev.

Směrnice se vztahují na technickohospodářské pracovníky a na pracovníky dělnických povolání družstevních podniků pro zahraniční obchod v působnosti Ústřední rady družstev.

Směrnice nabyly účinnosti v Unicoopu, družstevním podniku pro zahraniční obchod, Praha dnem 1. července 1978 a v Intercoopu, družstevním podniku pro zahraniční obchod, Bratislava dnem 1. srpna 1978.

Současně pozbyly platnosti:

1. směrnice Ústřední rady družstev ze dne 27. dubna 1972 čj. 23-378/72 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků družstevních podniků pro zahraniční obchod Untcoop, Praha a Intercoop, Bratislava;

2. změna směrnice Ústřední rady družstev ze dne 27. dubna 1972 čj. 23-378/72 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků družstevních podniků pro zahraniční obchod Unicoop, Praha a Intercoop, Bratislava vydaná dne 23. 8. 1976 čj. 23 1392/76;

3. směrnice Ústřední rady družstev ze dne 22. dubna 1975 čj. 23-591/75, kterou se mění výše nástupních platů absolventů vysokých, středních odborných, odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol po vstupu do pracovního poměru.

Do směrnic lze nahlédnout v Ústřední radě družstev a v družstevních podnicích pro zahraniční obchod v působnosti Ústřední rady družstev.

Přesunout nahoru