Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c26/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1978
Platnost od 27.09.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 01.04.1985 (o11/c25/1985 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Předseda Státní banky československé

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 24. srpna 1978 směrnice č. R-23/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky ve Státní bance československé (dále jen „směrnice“).

Směrnicemi se na podmínky Státní banky československé přejímá s některými výjimkami a odchylkami výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 7. 1977 čj. 2951/77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1978 a jsou k nahlédnutí v ústředí, hlavních ústavech pro ČSR a SSR a v pobočkách Státní banky československé, ve kterých je zřízeno středisko pro sběr a přenos dat.

Přesunout nahoru