Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c25/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 22.09.1978
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 1. srpna 1978 čj. SD-3844/78-4 o poskytování náborových příspěvků pracovníkům ve veřejné silniční a městské hromadné dopravě získaným náborem prováděným národním výborem.

Výnos se vztahuje na řidiče silničních motorových vozidel, s výjimkou osobních motorových vozidel, a opraváře v podnicích Československé státní automobilové dopravy a městské hromadné dopravy.

Výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v Dopravním zpravodaji; lze do něho nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru