Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c25/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1978
Platnost od 22.09.1978
Účinnost od 26.05.1978
Zrušeno k 01.09.1982 (81/1982 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální statistický úřad

v dohodě s ministerstvy školství České i Slovenské socialistické republiky vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos (čj. 120/78-032-99 ze dne 6. ledna 1978), kterým se upravuje a doplňuje jednotná klasifikace studijních a učebních oborů.

Tento výnos byl vydán v návaznosti na výnos ministerstva školství ČSR ze dne 27. 7. 1977, kterým se mění výnos č. 10/1974 Ú. v. ČSR, jímž se upravují nomenklatury skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konservatořích, středních odborných a odborných školách (publikován pod poř. č. 9 v Ú. v. ČSR, částka 4/1977) a v návaznosti na výnos ministerstva školství SSR ze dne 29. 6. 1977, kterým se mění výnos č. 10/1974 Ú. v. SSR o nomenklaturách skupin, oborů a zaměření studia na vysokých školách, konservatořích, středních odborných a odborných školách (publikován pod poř. č. 16 v Ú. v. SSR, částka 7/1977) a upravují se jím kódy studijních oborů tak, aby jednotná klasifikace studijních a učebních oborů byla v souladu s novým stavem.

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. dnem 26. května 1978, a byl publikován pod poř. č. 2 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 2/1978.

Přesunout nahoru