Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c20/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 30.01.1989 (o6/c1/1989 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

v dohodě se Slovenskou odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 1 zákona č 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a pokud jde o ustanovení § 5 a 6, Slovenská odborová rada podle § 33 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, vydaly výnos ze dne 29. května 1978 čj. Z-6101/1978-B/1 o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotnické správy.

Výnosem se stanoví způsob výběru nemocných pro lázeňskou péči a stanoví se podmínky pro povolování a poskytování této péče. Přílohou k tomuto výnosu je indikační seznam chorob, na něž může být poskytnuta lázeňská péče zletilým osobám, dorostu a dětem.

Zrušují se:

— směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 22/1970 Ú. v. SSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotnické správy (republikované pod č. 30/1970 Věstníku MZd SSR), registrované v částce 1/1971 Sb.,

— směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 14/1971 Věstníku MZd SSR o změně indikačního seznamu pro poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotnické správy, registrované v částce 39/1971 Sb.,

— výnos č. 15/1971 Věstníku MZd SSR o vysílání nemocných na včasnou rehabilitaci po infarktech myokardu a po kardiochirurgických operacích do Československých státních lázní Sliač, registrovaný v částce 39/1971 Sb.,

— metodické opatření č. 5/1968 Věstníku MZd (částka 11-13/1968) o lázeňské péči o gynekologicky nemocná děvčata ve věku od 5 do 15 let.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979. Pří navrhování a povolování lázeňské péče na rok 1979 se však podle tohoto výnosu postupuje již od 1. července 1978.

Výnos je uveřejněn v částce 9/1978 Ú. v. SSR a v částce 3-6/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě se slovenskou Odborovou radou a ostatními zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 13. července 1979 č. Z-6796/1979-B/1, kterým se mění a doplňuje výnos č. 13/1978 Ú. v. SSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotnické správy (uveřejněný i pod č. 6/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR), registrovaný v částce 20/1978 Sb. Předmětným výnosem se mění a doplňuje Indikační seznam pro lázeňskou péči o zletilé a dorost - část A přílohy k výnosu č. 13/1978 Ú. v. SSR (č. 6/1978 Věstníku MZ SSR). Výnos je uveřejněn pod č. 3/1979 Ú. v. SSR a pod č. 12/1979 Věstníku MZ SSR a lze do něho nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, odborech zdravotnictví KNV a ONV a na ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru