Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c20/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1978
Platnost od 28.08.1978
Účinnost od 31.07.1978
Zrušeno k 01.04.1983 (o9/c13/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 508 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) výnos ze dne 25. dubna 1978 čj. 5700/1978-A/1, kterým se mění výnos o školním stravování ze dne 23. dubna 1976 čj. 900/1976-A/1 (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1976, str. 43, reg. v částce 13/1976 Sb.).

Výnosem se zvyšuje finanční limit v každé věkové kategorii strávníků ve školních a internátních jídelnách uvedený v příloze k výnosu ze dne 23. dubna 1976 čj. 900/1976 A/1 o školním stravování.

Výnos je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, v sešitě 7 ze dne 31. července 1978 a lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV hlavního města SSR Bratislavy.

Přesunout nahoru