Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.10.1982 (o8/c6/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Český svaz výrobních družstev

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky Směrnice ze dne 1. 3. 1977 o odměňování pracovníků obchodních jednotek a sběren výrobních družstev a pracovníků obchodních podniků Českého svazu výrobních družstev UVA a DRUŽBA.

Směrnice jsou uveřejněny pod poř. č. 43 ve Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 16/1977.

V organizacích, ve kterých je uplatněna soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 4. července 1974 č. 193, nabyly tyto směrnice účinnosti dnem 1. ledna 1976; v ostatních organizacích nabývají směrnice účinnosti dnem, který určí Český svaz výrobních družstev.

Do směrnic lze nahlédnout na Českém svazu výrobních družstev v Praze 1, Jindřišská 2, na krajských výborech Českého svazu výrobních družstev (Městském výboru ČSVD v Praze) a ve výrobních družstvech se sídlem na území České socialistické republiky.

Přesunout nahoru