Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c2/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1978
Platnost od 27.01.1978
Účinnost od 01.07.1977
Zrušeno k 01.01.1987 (75/1986 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) se zřetelem k § 11 odst. 3 zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 26. 5. 1977, čj. LP/2-251-10. 5.1977 o úhradě za vyšetření a kontrolu při hormonální a nitroděložní antikoncepci.

Výnos stanoví úhrady za vyšetření v souvislosti s předepsáním a zavedením hormonálních a nitroděložních antikoncepčních prostředků a za kontrolní vyšetření. Zároveň stanoví, které osoby úhradu neplatí.

Tímto výnosem se zrušuje výměr ministerstva zdravotnictví č. 4/1967-FO ze dne 27. ledna 1967, sazby za antikoncepční prostředky Antigest a intrauterinní pesary (závazné opatření č. 6/1967 Vest. MZ).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1977. Je uveřejněn v částce 3-4/1977 Věstníku MZ ČSR jako závazné opatření č. 3 a lze do něho nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských národních výborů, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru