Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c13/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1978
Platnost od 19.06.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 01.02.2001 (38/2001 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami (čj. HEM-361.4 19.1.78 ze dne 8. února 1978).

Směrnice stanoví obecné požadavky na výrobu plastů určených k použití, při němž dochází k jejich styku s poživatinami, a na předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami. V příloze směrnic jsou uvedeny seznamy látek pro výrobu plastů a předmětů z plastů a podmínky jejich použití.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1978.

Směrnice jsou uveřejněny ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 48, svazek 42/1978 a lze je koupit v prodejně n. p. Kniha v Praze 2-Nové Město, Lípová 6. Do směrnic lze nahlédnout u okresních a krajských hygieniků.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věci České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 30. března 1989 č. j. HEM-362-6.3.89, kterým se mění a doplňují směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů, přicházející do styku s poživatinami. Výnosem je nově upraven seznam látek pro výrobu plastů a předmětů z plastů a podmínky pro jejich použití a provedeny změny v seznamu pigmentů, barviv a plniv pro úpravu a barvení plastů a předmětů z plastů. Výnos je uveřejněn ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 73/1989, svazek 85/1989 a lze do něj nahlédnout v krajských a okresních hygienických stanicích. Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1989.

Přesunout nahoru