Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 01.04.1978
Zrušeno k 20.11.2002 (479/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ČSR a Generální prokuraturou ČSR podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem k § 8 odst. 2 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví, směrnice ze dne 3. února 1978, čj. OP-LP 4-277-27. 2.1978, o podmínkách pro mimořádné odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých.

Směrnice stanoví podmínky pro odnímání tkání a orgánů pro léčebné a vědecké účely z těl zemřelých před uplynutím dvouhodinové lhůty od stanovení smrti.

Těmito směrnicemi, které jsou uveřejněny v částce 13/1978 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, se zrušují směrnice č. 5/1963 Věst. MZ ČSR, o podmínkách pro mimořádné případy odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých, ve znění směrnic č. 21/1971 Věst MZ ČSR, registrované v částkách 14/1968 a 4/1972 Sbírky zákonů ČSSR.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1978 a lze do nich nahlédnout na okresních národních výborech v odborech sociálních věcí a zdravotnictví, na krajských národních výborech v odborech zdravotnictví a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ČSR a generální prokuraturou ČSR podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem k § 8 odst. 2 vyhlášky č. 47/1966 Sb., o pohřebnictví, směrnice ze dne 18. ledna 1984 čj. LP/4-212-14.12.1983 o mimořádném odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých. Těmito směrnicemi se mění a doplňují dosavadní směrnice č. 24/1977 Věst. MZ ČSR, reg. v částce 11/1978 Sb. Cílem nové úpravy je rozšířit možnosti odběru tkání a orgánů z těl zemřelých a tak zajistit další rozvoj transplantačního programu. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1984. Budou uveřejněny v částce 1-2/1984 Věstníku MZ ČSR a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru