Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 01.07.1978
Zrušeno k 15.10.1990 (383/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo vnitra

vydalo podle ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, pod čj. SKU-017/1978 směrnice ze dne 24. dubna 1978 pro zařazování výrobních a opravárenských podniků, vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť i jiných zvláštních objektů do seznamu zařízení na obranu vlasti.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1978 a oprávněné osoby do nich mohou nahlédnout na federálním ministerstvu vnitra a na krajských správách Sboru národní bezpečnosti.

Přesunout nahoru