Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.12.1995 (177/1995 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb.. o dráhách, výnos ze dne 18. prosince 1977 čj. 25 110/77- 025 o pravidlech technického provozu lanových drah.

Výnos nabývá účinnosti 1. ledna 1980; byl uveřejněn v č. 7-8 Věstníku dopravy, ročník 1978. Do Věstníku dopravy lze nahlédnout na odborech dopravy krajských národních výborů a na federálním ministerstvu dopravy.

Přesunout nahoru