Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c11/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1978
Platnost od 22.05.1978
Účinnost od 22.05.1978
Zrušeno k 13.09.1983 (o1/c20/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 24. března 1978 čj. MH-544/203/1978 o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích místního hospodářství.

Výnos se vztahuje na obchodně provozní pracovníky v organizacích místního hospodářství, v nichž se na základě rozhodnutí ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 4. července 1974 č. 193.

Výnos nabude účinnosti dnem uveřejnění tohoto oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn v publikaci „Prevádzkové spravodajstvo“; lze do ní nahlédnout v odborech místního hospodářství krajských národních výborů a okresních národních výborů.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 95 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov miestneho hospodárstva úpravu z 3. apríla 1980 č. MH-573/203/1980, ktorou sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 24. marca 1978 č. MH 544/203/1978 o odmieňaní obchodnoprevádzkových pracovníkov v organizáciách miestneho hospodárstva, registrovaná v čiastke 11/1978 Zb., a to o ustanovenie § 3a o príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu. Úprava nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov; možno do nej nazrieť na odboroch miestneho hospodárstva krajských národných výborov a okresných národných výborov.

Přesunout nahoru