Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1978 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1978
Platnost od 26.01.1978
Účinnost od 01.01.1978
Zrušeno k 01.07.1983 (o2/c29/1983 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Svazu družstevních rolníků Československé socialistické republiky a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, v souladu s § 8 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, a s § 21 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 25/1974 Sb., o závodním stravování, k provedení čl. 84 odst. 2 písm. e) Vzorových stanov jednotných zemědělských družstev a § 6 písm. b) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva, výnos ze dne 30. prosince 1977 čj. FM 01-1652/77 o závodním stravování v jednotných zemědělských družstvech.

Tímto výnosem se na organizování závodního stravování jednotných zemědělských družstev, zejména na jeho provoz a hospodaření, financování a tvorbu cen, sdružování prostředků ke společné výstavbě a provozování sdružených zařízení závodního stravování společně s jinými organizacemi a zajišťování náhradního stravování v zařízeních restauračního stravování vztahuje s některými odchylkami platnost ustanovení částí I-V nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 25/1974 Sb., o závodním stravování.

Výnosem, který nabyl účinosti dnem 1. ledna 1978, se zrušují Pokyny o závodním stravování v JZD, vydané ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 4. června 1965 čj. 56 443/1965, uveřejněné ve Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, poř. č. 61/1965.

Tento výnos bude uveřejněn ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do něho nahlédnout na ministerstvech zemědělství a výživy a u orgánů státního hospodářského řízení zemědělství (okresních a krajských zemědělských správ).

Přesunout nahoru