Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Částka 13/1978
Platnost od 19.06.1978
Účinnost od 01.10.1978
Zrušeno k 15.01.1982 (3/1982 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

59

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 16. června 1978

o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


§ 1

K vytvoření dalších příznivých podmínek pro rozšiřování objemu a struktury československých dovozů zboží z rozvojových zemí je od cla osvobozeno v níže uvedeném rozsahu obchodní zboží:

a) dovážené a pocházející z nejméně rozvinutých rozvojových zemí uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, v plném rozsahu;

b) dovážené a pocházející z ostatních rozvojových zemí, uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, od 75 % cla určeného podle dovozních celních sazeb uvedených v prvním dílu československého celního sazebníku obchodního zboží, 1) s výjimkou cla ze zboží uvedeného v § 2.

§ 2

Osvobození od cla podle § 1 písm. b) se nevztahuje na zboží uvedené pod sazebními čísly (položkami) prvního dílu československého celního sazebníku:

Sazební položkaPopis zboží
ex 19.Bílý cukr
22. b/4Cigarety
107.Pivo
ex 218.Koberce na podlahu (jiné než rukodělky), ze lnu, též bílené, barevné, potištěné, vzorkované
ex 237.Koberce na podlahu (jiné než rukodělky)
Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné, a jiné věci šité z látek, výslovně nejmenované.

§ 3

(1) Osvobození od cla podle § 1 (dále jen "osvobození od cla") se vztahuje pouze na zboží přepravované z rozvojové země uvedené v příloze č. 1 nebo příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "rozvojové země") přímo do Československé socialistické republiky, přičemž jde o

a) suroviny, živá zvířata, rostlinné a živočišné výrobky pocházející z příslušné země, včetně mořských ryb a výrobků z nich zpracovaných na lodi této země;

b) zboží vyráběné výlučně ze surovin nebo výrobků uvedených v písmenu a);

c) zboží, na jehož hodnotě se podílejí suroviny, polotovary, součásti a výrobky z jiné země za předpokladu, že

ca) v rozvojové zemi bylo příslušné zboží podrobeno výrobnímu procesu, během něhož nabylo svých podstatných vlastností, a že

cb) výrobní proces uvedený v bodě ca) zvýšil původní hodnotu zboží nejméně o 100 %.

(2) Za zboží přímo přepravované do Československé socialistické republiky se pro účely této vyhlášky rozumí zboží přepravované nejkratším nebo nejvýhodnějším způsobem, jestliže při převážení celním územím třetího státu nebude zboží propuštěno v tomto státě do volného oběhu a zůstane pod celní tranzitní kontrolou.

(3) Podstatných vlastností ve smyslu odstavce 1 písm . c) zboží nenabývá v žádném případě jen úkony souvisejícími s balením, tříděním, konzervováním, skladováním, značkováním, cejchováním, kompletováním, spojováním částí apod.

§ 4

(1) Při dovozech zboží , na které se vztahuje osvobození od cla, jsou československé organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti (dále jen "dovozce") povinny předložit československým celním orgánům při celním řízení osvědčení o původu zboží.

(2) Osvědčení o původu zboží předkládané celním orgánům musí být vystaveno výrobcem nebo vývozcem zboží dováženého do Československé socialistické republiky v jazyce českém nebo slovenském nebo v jednom z těchto jazyků: v ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině nebo němčině.

(3) Osvědčení o původu zboží musí obsahovat tyto základní údaje:

a) označení vývozní země;

b) název a adresu výrobce nebo vývozce;

c) název a adresu dovozce zboží;

d) způsob dopravy a dopravní cestu (pokud je známa);

e) číslo a datum faktury na zasílané zboží;

f) číslo obchodního případu dovozce;

g) druh dováženého zboží, jeho obchodní název a označení ve čtyřmístném čísle (nomenklatura Rady pro celní spolupráci);

h) množství dováženého zboží (brutto a netto váhu, popřípadě počet kusů, tuctů apod.);

i) kontraktní cenu dováženého zboží (paritní cenu);

j) prohlášení o správnosti údajů osvědčení a razítko a podpis výrobce nebo vývozce zboží;

k) označení a signa zásilky umožňující identifikaci zboží.

(4) Osvědčení o původu zboží musí být ověřena obchodní komorou nebo podobnou institucí vývozní země, která je k tomuto úkolu pověřena příslušnými státními úřady.

(5) Celní orgány mohou při celním řízení vyžadovat, aby dovozci zboží podle odstavce 1 předkládali kromě osvědčení o původu zboží i další doklady, z nichž vyplyne, že jde o zboží, na které se vztahuje osvobození od cla.


§ 5

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 10/1972 Sb., o postupu při uplatňování snížení dovozních celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1978.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vládní nařízení č. 32/1947 Sb., o úpravě všeobecného celního sazebníku, ve znění platném k 31. 12. 1971.


Příloha 1 k vyhlášce č. 59/1978 Sb.

Seznam zemí, ze kterých dovážené a pocházející obchodní zboží je podle § 1 písm. a) v plném rozsahu osvobozeno od cla

Afghánská republika

Bhután

Gambie

Guinejská republika

Jemenská arabská republika

Jemenská lidová demokratická republika

Laoská lidově demokratická republika

Lidová republika Bangladéš

Nepálské království

Republika Botswana

Republika Burundi

Republika Čad

Lidová republika Benin

Republika Haiti

Republika Maledivy

Republika Mali

Republika Niger

Republika Rwanda

Republika Uganda

Republika Západní Samoa

Republika Horní Volta

Příloha 2 k vyhlášce č. 59/1978 Sb.

Seznam zemí, ze kterých dovážené a pocházející obchodní zboží podle § 1 písm. b) je osvobozeno od 75 % cla

Alžírská demokratická a lidová republika

Angolská lidová republika

Argentinská republika

Bahrajn

Barbados

Socialistická republika Barmský svaz

Republika Srí Lanka

Demokratická republika Ostrov sv. Tomáše a Princův ostrov

Dominikánská republika

Egyptská arabská republika

Sjednocené arabské emiráty

Federativní republika Brazílie

Sjednocená republika Kamerun

Federativní republika Nigérie

Fidži

Ghanská republika

Hašemitské království Jordánska

Indická republika

Indonéská republika

Irácká republika

Íránské císařství

Islámská republika Mauretánie

Islámská republika Pákistán

Jamaika

Keňská republika

Demokratická Kambodža

Kolumbijská republika

Království Saúdské Arábie

Kubánská republika

Kyperská republika

Lidová republika Kongo

Lidová republika Mosambik

Libyjská arabská socialistická lidová džamahíriya

Malajsie

Malgašská republika

Malta

Marocké království

Mauritius

Omanský sultanát

Papua Nová Guinea

Republika Bolívie

Republika Ecuador

Republika El Salvador

Republika Filipíny

Republika Rovníková Guinea

Republika Gabun

Sjednocená republika Tanzánie

Socialistická Etiopie

Somálská demokratická republika

Středoafrické císařství

Súdánská demokratická republika

Republika Grenada

Republika Guatemala

Republika Guinea Bissau

Republika Guayana

Republika Honduras

Republika Kapverdské ostrovy

Republika Kostarika

Republika Libanon

Republika Libérie

Republika Nauru

Republika Nicaragua

Republika Panama

Republika Paraguay

Republika Perú

Republika Pobřeží slonoviny

Republika Senegal

Sierra Leone

Republika Singapur

Republika Togo

Republika Venezuela

Republika Zaire

Republika Zambie

Katar

Socialistická federativní republika Jugoslávie

Spojené státy mexické

Stát Kuvajt

Syrská arabská republika

Thajské království

Trinidad a Tobago

Tuniská republika

Turecká republika

Východní republika Uruguay

Přesunout nahoru